Мяташ пантофа право срещу мястото от където чуваш гласовете. Той се удря в ъгъла на масата и отскача към отсрещната стена, къде стои красиво разположена ваза. Пантофът събаря вазата и тя се сгромолясва на хиляди парчета. Звукът на посипващите се парчета по пода се слива с твоя вик:

– Не,…какво направих!