Чуваш топуркането на множество крака приблищаващи към теб. Бързо стигаш до прозореца с надеждата да се измъкнеш през него. Отваряш го и тъкмо да се преметнеш, когато грозната муцуна на орк изниква отвън сякаш от нищото. Оркът протяга ръце към теб и ти бързо хлопваш прозореца обратно. 

Трябва да намериш друг изход. Само след секунди стаята ще се изпълни с бесни орки и шансовете ти за измъкване драстично ще намалеят.

Имаш нужда от доста късмет за да се измъкнеш. Провери дали ще ти провърви, като хвърлиш заровете.