Продължаваш да слушаш напрегнато. Не след дълго един от дребните орки се връща обратно.

– Не го откриваме, Безмилостний. Къщата е празна!

– Тук е, не може да се е измъкнал. Пристигнахме точно навреме – отвръща големият орк – и бъдете предпазливи,  ако е герой – може да бъде много опасен.

– Да, да,…и да спаси кралството от сушата. 

– Тихо, може да се е скрил някъде тук и да подслушва. Вместо много да говориш – огледай наоколо.

Виждаш как оркът се приближава към скривалището ти. Имаш чувството, че сърцето ти ще се пръсне в гърдите ти от напрежение. Затваряш очи. Герой си, но точно в този момент нямаш никаква идея как би могъл да бъдеш много опасен. 

Ще имаш нужда от доза късмет за да не те открият. Хвърли заровете за да провериш разполагаш ли с него.