Продължаваш да слушаш напрегнато. Не след дълго един от дребните орки се връща обратно.

– Не го откриваме, Безмилостний. Къщата е празна!

– Тук е, не може да се е измъкнал. Пристигнахме точно навреме – отвръща големият орк – и бъдете предпазливи,  ако е герой – може да бъде много опасен.

– Да, да,…и да спаси кралството от сушата. 

– Тихо, може да се е скрил някъде тук и да подслушва. Вместо много да говориш – огледай наоколо.

Виждаш как оркът се приближава към скривалището ти. Не можеш да рискуваш, трябва да използваш вълшебното наметало. Спомняш си, че то може да те направи невидим за магическите или немагическите същества. Жалко, че нямаш представа от кой вид са орките.