Покриваш се с вълшебното наметало с надеждата орките да носят някъде в себе си поне късче магическа природа. Бавно се обръщаш и леко отваряш прозореца. Застиваш, когато усещаш движение зад гърба си. Грамадният орк се е приближил незабелязано до теб и рязко дърпа завесата. Сърцето ти започва да бие учестено, но въпреки страха, не помръдваш изобщо. Усещаш гадния дъх на тинясало блато зад врата си. Бавничко извърташ глава и виждаш на сантиметри от теб, как оркът оглежда зад пердето. Погледът му преминава през теб, без изобщо да те забележи. Посяга и затваря прозореца след, което се обръща и се насочва към гардероба. 

Облекчението, което изпитваш докато се отдалечава от теб, почти подкосява краката ти. Шансовете са на твоя страна, но все пак ще имаш нужда от известно количество късмет.

За да разбереш дали разполагаш с него – хвърли заровете. Те ще определят съдбата ти.