Продължаваш да наблюдаваш тихомълком. Внезапно един от орките изтрополява от към вратата. Главатарят, който е застанал с гръб към него се стряска, обръща се мигновено и с ловко движение хвърля въжето по посока на звука. Въжето се изстрелва като змия в атака и се омотава здраво около краката на оркът, който се сгромолясва забивайки нос в пода.

– Какво правиш, гнусен гном такъв?! Не можеш ли да се движиш по тихо! Намерихте ли го?

– Простете, Безмилостний, не исках да ви стряскам.

Главатарят вади ножа си и пъргаво се мята към падналия орк, навежда се към него, притискайки с коляно гърдите му.

– Кой, ти? Ха, та ти не можеш да уплашиш и малко елфче. Уплашен ли ти изглеждам, а? – зловеща усмивка се появява на лицето му.

– Много съжалявам, не исках да кажа това – разтреперано отвръща оркът – Простете, Безмилостний.

Главатарят изръмжава глухо и хваща въжето за единия край. “Дори-холну!” – изрича бавно и отчетливо той.

Въжето омотало краката на орка засиява още по-яко и се развързва бавно. Главатарят хвърля въжето на земята и сритва падналия орк.

– Ставай веднага и продължавай да търсиш нищожество. Нищо не можете да свършите сами. Покажи ми къде търсихте.

– Да, Безмилостний, веднага! Първо претърсихме около къщата и първия етаж. Сега проверяваме на втория.

Двамата излизат в коридора и стаята остава празна. Едва ли има по-удачен момент за измъкване. Поглеждаш към въжето, което лежи захвърлено на пода. Решаваш да го вземеш, преди да избягаш през прозореца. Измъкваш се тихо от скривалището и се насочваш към въжето. Забелязваш, че точно до отворената врата на стаята, в коридора, с гръб към теб стои главатаря на орките и раздава команди. Това изобщо не те плаши, защото все още си скрит под вълшебното наметало.

Протягаш ръка и много внимателно хващаш въжето. Вдигаш го и точно тогава, другият край на въжето тупва глухо върху пода. Оркът замръзва, след което посяга инстинктивно към кръста си за да хвърли въжето, което за твоя огромна радост, вече е в твоите ръце. Главатарят се обръща и за твоя голяма изненада изкрещява: 

– Аха, значи тук си бил! 

– Виждаш ме? – питаш изумено.

– Разбира се, че те виждам. Не всички орки са лишени от магическа природа – големият орк се озъбва свирепо. – Наметалото ти е безполезно срещу мен. Остави въжето. Няма как да се измъкнеш!

– Ще видим – заявяваш смело и бързо обръщаш наметалото от другата му страна.

– Ах ти малка гадино! Къде изчезна!? Дръжте го бездарни нищожества – изкрещява оркът, – не му позволявайте да се измъкне! Хванете го веднага!