Отваряш бавно вратичката на гардероба. Всичко е спокойно, никакви стъпки не се чуват в стаята.. Тръгваш предпазливо към прозореца. Ако успееш да го достигнеш, може би ще се измъкнеш безпроблемно и ще откриеш кои са тези невидими същества. Чувството обаче, че някой те наблюдава не те напуска. 

За да успееш в това начинание ще ти трябва много късмет. Стаята може наистина да е празна, но може и да е пълна с невидими врагове, които стоят безмълвно и само чакат да удобния момент да те заловят. Хвърли заровете за да провериш късмета си.