Решаваш, че мястото ти е достатъчно скришно и оставаш подслушвайки, за да разбереш повече за орките и тяхната мисия. Главатарят се приближава към масата, навежда се и подушва почти празната ти купичка с овесени ядки, изсумтява с погнуса и се насочва към дивана. Тогава забелязваш закаченото на кръста му навито въже. То сякаш блещука, обградено в синьо сияние.  

Точно тогава, един от орките изтрополява от към вратата. Главатарят, който е застанал с гръб към него се стряска, обръща се мигновено и с ловко движение хвърля въжето по посока на звука. Въжето се изстрелва като змия в атака и се омотава здраво около краката на оркът, който се сгромолясва забивайки нос в пода.

– Какво правиш, гнусен гном такъв?! Не можеш ли да се движиш по тихо? Намерихте ли го?

– Простете, Безмилостний, не исках да ви стряскам.

Главатарят вади ножа си и пъргаво се мята към падналия орк, навежда се към него, притискайки с коляно гърдите му.

– Кой, ти? Ха, та ти не можеш да уплашиш и малко елфче. Уплашен ли ти изглеждам, а? – зловеща усмивка се появява на лицето му.

– Много съжалявам, не исках да кажа това – разтреперано отвръща оркът – Простете, Безмилостний.

Главатарят изръмжава глухо и хваща въжето за единия край. “Дори-холну!” – изрича бавно и отчетливо той.

Въжето омотало краката на орка засиява още по-яко и се развързва бавно. Главатарят хвърля въжето на земята и сритва падналия орк.

– Ставай веднага и продължавай да търсиш нищожество. Нищо не можете да свършите сами. Покажи ми къде търсихте.

– Да, Безмилостний, веднага! Първо претърсихме около къщата и първия етаж. Сега проверяваме на втория.

Двамата излизат в коридора и стаята остава празна. Едва ли има по-удачен момент за измъкване. Забелязваш въжето, което лежи захвърлено на пода. Решаваш да го вземеш, преди да избягаш през прозореца. Измъкваш се тихо от скривалището, насочваш се към въжето, но замръзваш в момента, в който виждаш, че точно до отворената врата на стаята, в коридора, с гръб към теб стои главатаря на орките и раздава команди. Въжето е опасно близо до него. Трябва да решиш: