Никакви гласове не се чуват. Решаваш, че най-вероятно всичко това ти се е сторило и се връщаш обратно към пуканките и книгата.

Странно е как нещата понякога могат да свършат преди още да са започнали. Да, това е… КРАЙ. Твоето приключение беше на ръба да се случи. Още съвсем малко и щеше да те грабне и повлече със себе си. 

Неочакван финал, нали, но ти не съжалявай – вероятно си научил нещо ново. Не се отказвай. Истинския герой никога не се предава, защото истинския герой не се страхува да греши. Той знае, че това е само част от пътя, който стои пред него и го очаква.

или послушай малко музика за герои и се върни когато си готов.

*ще бъдеш пренасочен към YouTube