Съдбата е на твоя страна. Дойде време да провериш рефлексите си и да докажеш, че можеш да бъдеш истински герой. Твоята задача е да се промъкнеш покрай орките и да достигнеш до прозореца. Успееш ли, ще се измъкнеш невредим от къщата. Успех!