Имало едно време едно чудно хубаво царство-господарство. Там имало приказни градини с невероятно красиви и благоуханни растения. Гори и поля пълни с дивеч. Големи и оживени градове пълни с търговци и пътешественици. По красиво и богато царство нямало на шир и на длъж. Но така станало, че само за няколко години всичко се променило. Дните ставали все по-топли, слънцето греело все по-жарко. Изворите пресъхвали, реките и езерата се смалявали бързо, ледниците се топели – настанала нечувана суша. Цялото кралство скоро щяло да се превърне в пустиня. Учени и мъдреци се събирали и умували в търсене на решение, но – нищо. Скоро кралят обявил, че ще даде половината кралство на тоз, който успее да ги избави от сушата.