Сърдечно благодаря за подкрепата на авторите на изображенията публикувани на сайта!


Image by Sabrina B. from Pixabay

Image by Anja🤗#helpinghands #solidarity#stays healthy🙏 от Pixabay 

Image by S K от Pixabay

Image by photogrammer7 from Pixabay

Снимка на Mystic Art Design от Pixabay 

Снимка на DarkmoonArt_de от Pixabay 

Снимка на Vinson Tan ( 楊 祖 武 ) от Pixabay 


Grateful for the support of the authors of the images published on the site!