Чуваш топуркането на множество крака приблищаващи към теб. Бързо стигаш до вратата, но пътят натам е отрязан от няколко орки, които бързо се скупчват около нея. 

Трябва да намериш друг изход. Решаваш да обърнеш наметалото с немагическата му страна – така ще бъдеш невидим за всички освен големият орк, което ще увеличи шансовете ти за бягство.

Въпреки това имаш нужда от доста късмет за да се измъкнеш. Провери дали ще ти провърви като хвърлиш заровете.