Имало едно време един герой, ама много смел, и силен, и съобразителен, и велик,… само дето той все още не го знаел. Но бил на път да го разбере. Искаш ли да се запознаеш с него? Намери първото огледало и се вгледай внимателно в него. Да това си ти, ти мили мой прекрасни читателю. Това приключение е твое – от началото до края – цялото. От теб зависи всичко. И помни – няма лош опит, ако се поучиш от него.
Готов ли си да започваме?